Teambegeleiding

Teambegeleiding

In ieder team is de samenwerking en afstemming van wezenlijk belang. Maar er zijn allerlei hindernissen die optimaal teamwork dwarsbomen, denk aan onduidelijke of niet gedeelde doelen, conflicterende of overlappende rollen, vage spelregels, tegenstrijdige belangen, complexe persoonlijkheden, et cetera.

We hebben een uitgebreide track record opgebouwd om van matig functionerende teams een geoliede machine te maken, onderliggende oorzaken van herrie en ‘gedoe’ in teams (raad van commissarissen, toezicht, advies, management, vennoten) op te sporen en deze samen op te lossen. Om de diversiteit te benutten en in veilig vertrouwen elkaar te stimuleren tot maximale prestaties.