Diensten

Toegevoegde waarde

We leveren toegepaste psychologie op niveau van individu, team en organisatie waarbij we meer dan anderen zoeken naar onderliggende patronen die wezenlijke inzichten en veranderingen mogelijk maken. Op analytische, directe, pragmatische en persoonlijke wijze, zonder hocus pocus.

Assessment en developmentcenters

Het Assessment Center blijkt nog altijd de beste manier om de slagingskans te vergroten als het gaat om het nemen van besluiten bij selectievraagstukken en opvolgingsplanning, of wanneer het gaat om het effectief besteden van ontwikkelingsbudgetten bij leiderschapsontwikkeling. Een goed uitgevoerd assessment levert minimaal op twee gebieden meerwaarde.

Teambegeleiding

In ieder team is de samenwerking en afstemming van wezenlijk belang. Maar er zijn allerlei hindernissen die optimaal teamwork dwarsbomen, denk aan onduidelijke of niet gedeelde doelen, conflicterende of overlappende rollen, vage spelregels, tegenstrijdige belangen, complexe persoonlijkheden, et cetera.

Individuele begeleiding en coaching

Coaching is een doelgerichte begeleidingsmethode, gericht op het optimale functioneren van mensen in hun werk. Daarbij staan zelfinzicht en versterking van bestaande kwaliteiten centraal. De stijl die we hanteren is waar mogelijk vragend en spiegelend. Waar nodig is het directief. We stellen vragen die het huidige perspectief uitbreiden en nieuw licht laten schijnen op onderliggende thema‘s. Daarbij gaat het enerzijds om het direct veranderen van gedrag, anderzijds om het aanpassen van ‘mentale modellen‘ en overtuigingen.

Het persoonlijk leiderschap programma: Buut Vrij.

Het Buut Vrij programma biedt jou de mogelijkheid voor verdere ontdekking van wie je écht bent. Het ondersteunt, faciliteert en daagt je uit.  Ook biedt het ruimte om antwoorden te vinden op levensvragen die zijn ontstaan vanuit een verlangen om het leven voluit te leven.

Prisma 360

Ons volledig geautomatiseerde instrument om omgevingsfeedback te verzamelen en te analyseren, is uitermate geschikt als aanvulling op bovengenoemde assessmentvormen. Met deze tool kan waardevolle informatie van iemands leidinggevende, collega’s, medewerkers, klanten, bestuur etc., krachtige bijdrage leveren aan gerichte ontwikkeling. Het is dé oplossing voor een snel en helder inzicht in mens en organisatie. Voor organisatieadviseurs en coaches is deze Prisma 360 een waardevolle toevoeging op het bestaande dienstenpakket.