Buut Vrij

Weet je nog wel wie je écht bent?

Het gaat je (ogenschijnlijk) voor de wind, maar toch knaagt er iets.

Je zoekt naar inspiratie om meer van jezelf te ontdekken, te ontsluiten en te ontplooien als het gaat om jouw diepere drijfveren. Buut Vrij biedt deze gelegenheid.

 

Het Buut Vrij programma biedt jou de mogelijkheid voor verdere ontdekking van wie je écht bent. Het ondersteunt, faciliteert en daagt je uit.  Ook biedt het ruimte om antwoorden te vinden op levensvragen die zijn ontstaan vanuit een verlangen om het leven voluit te leven.

 

Een leven waar je autonomie ervaart en vertrouwt op je eigen kompas. Een leven waar je jouw authentieke kwaliteiten ongecensureerd inzet terwijl je in verbinding met je omgeving blijft. Leven vanuit jouw essentie, omdat je leven er van af hangt.

Het persoonlijk leiderschap programma

75%

Psychologie

85%

Leadership Skill Ontwikkeling

92%

Persoonlijke Ontwikkeling

100%

Bewustzijnsreis

Wat beoogt Buut Vrij?

Buut Vrij beoogt het vergroten van bewustzijn en aanvaarding van je eigenheid. De begeleiding is gericht op het onderkennen welke waarden en overtuigingen leidend zijn voor jou en welke mogelijke beperkende overtuigingen zich aandienen in de dagelijkse praktijk.

 

Dit is de opmaat naar helderheid verkrijgen in de diepere drijfveren, ware identiteit en ‘raison d’être’. In een veilige omgeving word jij ondersteund in de ‘reis naar binnen’. Het ‘zijn en de belevingswereld’ van jou staat hierin centraal.

 

Dit levert het volgende op:

 • Je ziet je vermogen groeien om meer rust en balans in je gevoelsleven en relaties te creëren.
 • Je ervaart meer duurzame impact en eigenaarschap op eigen omgeving en werk.
 • Je voelt je vrijer van belemmerende gedachten, en je kunt je daarom vrijelijker ontwikkelen en groeien.
 • Je beleeft een grotere vrijheid en sterkere verbinding met jezelf en je omgeving.
 • Jouw keuzes sluiten nog beter aan bij je aanleg en drijfveren waardoor juist ook meer resultaat, energie en plezier vrijkomt.

 

Dat is onze inzet en dit wensen we onze deelnemers van harte toe.

Waarom Buut Vrij?

Door het toenemende tempo en de complexiteit in organisaties en de maatschappij zien wij meer en meer mensen stoeien met het gegeven geleefd te worden en zichzelf af te vragen “Is dit het nou?”. Veelal gaat dit gepaard met een gevoel van alertheid, met alles tegelijk willen doen en in een constante onrust te verkeren. Steeds minder ervaren we de ruimte om vrije keuzes te (kunnen) maken. Keuzes die van belang zijn voor werk, relaties, zingeving en focus.

Mensen die dit herkennen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan het Buut Vrij programma.

Je wilt meer helderheid in je diepere drijfveren.

Waar staat Buut Vrij voor?

“Buut Vrij” is de metafoor voor het persoonlijk leiderschap programma dat wij aanbieden aan deelnemers die graag in vrijheid willen kiezen, bewegen en zijn.

Deelnemers die het aandurven uit hun ‘schuilplaats’ en vaste patronen te stappen. Je herinnert je van vroeger vast wel het spelen van verstoppertje. En zodra je bij de buutpaal of -honk ”Buut Vrij!” riep, wist je dat je veilig en vrij was. De voorwaarde was wel dat je je schuilplaats moest opgeven en keihard moest rennen om jezelf vrij te ‘buten’.

 

Het programma is opgezet in een structuur zoals wij die noemen, van ‘buiten naar binnen naar buiten’. Met andere woorden; de huidige context, ervaringen en overtuigingen zijn het uitgangspunt voor iedere deelnemer. Deze worden tegen het licht gehouden van de binnenwereld van de deelnemer om vervolgens met nieuwe inzichten terug te keren naar de dagelijkse omgeving. Daar kunnen de nieuwe inzichten en overtuigingen vanuit keuzevrijheid toegepast worden.

 

Anders gezegd, door zicht te krijgen op wat je in je schuilplaats houdt en daarnaast te ontdekken waar je keihard voor wilt rennen, creëer je de mogelijkheid jezelf vrij te buten.

Het programma

Gedurende een periode van 6 maanden worden de deelnemers begeleid in hun reis naar zelfontdekking en -ontwikkeling. Buut Vrij kent de volgende stappen:

Intake gesprek

Kennismaking groep

3-daagse sessie

Follow up coach sessie

Intervisie

Terugkomdag

Voorafgaand aan het programma is er kennismakingsgesprek bedoeld om het bewustzijn van je ontwikkelaspiraties in beeld te brengen. We kijken hier met elkaar of er een goede match is tussen jouw wens en het programma.

Een eerste sessie van een dag om met elkaar kennis te maken en om het proces van, met én door elkaar leren een eerste vorm te geven.

De Buut Vrij sessie van 3 dagen beginnend op zondagmiddag/avond tot en met woensdagmiddag. De hiervoor zorgvuldig geselecteerde locatie ligt in de natuur en is voorzien van dat wat nodig is om optimaal deel te nemen.

Een follow up coach sessie met beide begeleiders (meerdere sessies zijn optioneel).

Zo’n twee maanden na de 3-daagse sessie bieden we een intervisie bijeenkomst aan die door ons wordt begeleid. Zo hou je het vuur van persoonlijke ontwikkeling levend.

Na 6 maanden een groepsbijeenkomst van een dag om de vooruitgang te delen en te vieren. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om verdere ontwikkelstappen te bepalen.

Voor wie?

Buut Vrij is dienend voor jou als deelnemer als je je herkent in het Waarom van dit programma. Je kan heel goed succesvol zijn in wat je doet en toch een volgende stap in je ontwikkeling willen zetten. Jouw vermogen tot zelfreflectie en de motivatie om jouw binnenwereld te onderzoeken, verbindt je met de andere Buut Vrij deelnemers. Daarnaast functioneer je in een complexe omgeving en heb je daarin een verantwoordelijke rol.

Wanneer gaan we starten?

Op dit moment is er geen lopend Buut Vrij programma.
Mocht je geïnteresseerd zijn neem dat gerust contact met ons op.

 

Bij een lopende Buut Vrij editie hebben we het volgende programma:

 • Kennismakingsdag in Hilversum.
 • Driedaags programma in de Lutte (meestal van zondagavond tot woensdagmiddag)
 • Terugkomdag locatie Hilversum.

De groepsaccommodaties:

”De oerboerderij” in De Lutte

” De Hoorneboeg” in Hilversum

Voordelen voor de sponsor/omgeving:

 • Effectiever leiderschap
 • Boost van bevlogenheid
 • Balans in work-life vinden
 • Assertief en zelfverzekerd communiceren
 • Optreden met meer besluitvaardigheid en impact

Wat onderscheidt Buut Vrij van het reguliere aanbod op persoonlijke ontwikkeling?

“Buut Vrij” is de metafoor voor het persoonlijk leiderschap programma dat wij aanbieden aan deelnemers die graag in vrijheid willen kiezen, bewegen en zijn.

 

 • Aandacht voor ieder individu is optimaal: we hanteren een gemiddelde van zeven deelnemers per editie van Buut Vrij.
 • Buut Vrij gaat over persoonlijk leiderschap, over jou! Wij zorgen dat het programma draait om jouw persoonlijke ontwikkelproces en jouw behoeften.
 • Buut Vrij slaat een brug tussen de zakelijke dagelijkse realiteit en het psychologische welzijn van de deelnemers.
 • Het programma is zodanig opgezet dat het individuele ontwikkelproces oneindig is. De formele duur is 6 maanden, ook daarna blijven we in verbinding. De aanwezigheid bij intervisie bijeenkomsten zorgt ervoor dat jij je bewust en geïnspireerd kan blijven ontwikkelen in een netwerk van gelijkgestemden.
 • Buut Vrij integreert verschillende levenssferen (paradigma’s in economie, psychologie, filosofie, spiritualiteit). Door deze eclectische opzet kunnen deelnemers kiezen uit een veelheid aan kennis, vaardigheden, ervaringen en inzichten.

Ontmoet de begeleiders

De begeleiders zijn elk uniek in hun soort. Met verschillende achtergronden zorgen zij ervoor dat een breed scala aan professionele- en zakelijke kennis wordt gewaarborgd. Hierdoor is er voor elke deelnemer een begeleider die aansluit op de ontwikkelbehoefte.

Peter Draisma

Als business psycholoog draag ik optimising people in mijn hart. Deze slogan raakt de kern van mijn missie: mensen optimaliseren door aan te sluiten bij hun aanleg en eigenschappen in de context van de rol in de organisatie. Sommige aspecten zijn onveranderlijk, andere aspecten zijn wel te veranderen. Die aspecten die je wel kan ontwikkelen vormen de basis van wezenlijke groei. Daarbij zijn het kennen en volgen van je echte verlangens en drijfveren kardinaal. Ik gebruik mijn jarenlange ervaring als trainer-opleider op terreinen van management vaardigheden, stress en timemanagement, gedragsbeïnvloeding, teamontwikkeling, etc. Deze hebben mij talloze praktische tools en handvatten opgeleverd die ik in coaching aanbied.

Petra Versteegh

Als gepassioneerd psycholoog sta ik voor het volledig benutten van je potentieel en daarmee het voluit leven wie jij bent. Door mijn achtergrond in de organisatie- en klinische psychologie heb ik een stevige basis in wat persoonlijke ontwikkeling betekent. Welke drempels we daar ervaren, welke grenzen we hebben en vooral wat nodig is om onszelf te brengen tot ware leiders. Leiders over ons eigen kostbare leven.