voor mijzelf

Welkom bij Seven Stones

We zoeken unieke drijfveren, persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten en vinden manieren om deze tot hun recht te laten komen. Eventuele obstakels worden opgeruimd of krijgen een betekenisvolle plek. De balans tussen hetgeen je brengt en hetgeen wordt gevraagd, zakelijk en daarbuiten, verbetert zienderogen.

 

Assessment info voor deelnemer

Bij Seven Stones verzekeren wij voor jou een veilige omgeving, gekarakteriseerd door respect en vertrouwen, waarbij je vanuit positief psychologisch denken gestimuleerd wordt gezonde risico’s te nemen. Immers, we zoeken naar talenten, naar mogelijkheden in plaats van de nadruk te leggen op dingen die niet kunnen of mogelijk zijn.

 

Wij voeren niet alleen assessments uit op senior- en topniveau in organisaties, wij adviseren ook organisaties bij het inrichten van geavanceerde assessment trajecten, met een nauwkeurige preselectie aan de voorkant en een gedegen effectiviteitsverhoging aan de achterkant.

 

Ons programma bevat tests, interviews en rollenspelen. In een game-setting wordt de deelnemer aan het werk gezet in een gesimuleerde business omgeving, compleet met interactieve rollenspelen en gesprekken met klanten, medewerkers of leden van de pers. De interpretatie hiervan gebeurt door onze zeer ervaren specialisten. Het proces is niet alleen kandidaatsvriendelijk en flexibel, de rapportages bieden houvast voor loopbaanplanning en management development.

 

Persoonlijke begeleiding (coaching)

Mensen optimaliseren betekent aansluiten bij jouw aanleg en eigenschappen in de context van de rol in de organisatie. Sommige aspecten zijn onveranderlijk, andere aspecten zijn wel te veranderen. Die aspecten die je wel kunt ontwikkelen vormen inzet van coaching, van verdere ontwikkeling, van gedragsverandering en ontplooiing. Dat wat onlosmakelijk bij je past, je karakter bijvoorbeeld, vraagt om acceptatie. Om er ‘vriendschap’ mee te sluiten, er een verbond mee aan te gaan.

We maken gebruik van onze jarenlange ervaring als trainer-opleider op terreinen van managementvaardigheden, stress en timemanagement, gedragsbeïnvloeding, teamontwikkeling, etc. Die hebben talloze praktische tools en handvatten opgeleverd die in de begeleiding worden aangeboden.

 

Deelnemersprofiel: Als je meer wilt ontdekken over jezelf, het aankan om in de spiegel te kijken om vervolgens je ontwikkeling te laten aansluiten bij je persoonlijkheid. Geen kunstjes wilt leren maar juist kiest voor een natuurlijke ontwikkeling.

 

Specialisatie en ervaring

We zijn thuis op terreinen als loopbaanplanning, competentie-ontwikkeling, motivatie, leiderschapsontwikkeling, assertiviteit en overtuigingkracht.

 

Ook zijn we vertrouwd met onderliggende vragen en terugkerende patronen als ‘waarom lukken mij dingen alsmaar niet terwijl ik er wel aan heb gewerkt’,  belemmerende overtuigingen.

 

Ieder van ons brengt veel ervaring in, wij hebben zelf ook veel gedaan aan ontwikkeling in de breedte en in de diepte. En nog altijd!

 

 Stijl van begeleiding

De aanpak is uiteraard afhankelijk van de ingebrachte issues. Zelfinzicht en versterking van bestaande kwaliteiten staan echter steeds centraal. De stijl die we hanteren is waar mogelijk vragend en spiegelend. Waar nodig is het directief. We stellen vragen die je huidige perspectief uitbreiden en nieuw licht laten schijnen op onderliggende thema‘s. Daarbij gaat het enerzijds om het direct veranderen van gedrag, anderzijds om het aanpassen van ‘mentale modellen‘ en overtuigingen. We kijken breed en diep, vanuit verschillende evidence based inzichten en methoden.