Onze missie

Wij helpen mensen, teams en organisaties bij het ontdekken en ontplooien van ongebruikte talenten. Waarna inzicht zich vertaalt in energie, inspiratie en verhoogd rendement.
If you want to be ahead and equip your employees for a better future, you are only Seven Stones away.

 

Geschiedenis

Geschiedenis

Seven Stones kent haar oorsprong in Pentacompany. Opgericht in 1998 door Ineke Kievit, Richard Voorendonk en Peter Draisma. Pentacompany stond voor een hoogwaardig psychologisch adviesbureau met diensten op het vlak van assessments, coaching, training en consultancy. De ‘5’ in de naam van Pentacompany stond ook voor de Big 5, het meest onderbouwde en genuanceerde persoonlijkheidsmodel waar steevast gebruik van werd gemaakt. Vanuit een diepgewortelde passie voor het vak werd samengewerkt.

Diensten

Zicht op ontwikkelingspotentieel, loopbaanrichting of geschiktheid

Het Assessment Center blijkt nog altijd de beste manier om de slagingskans te vergroten als het gaat om het nemen van besluiten bij selectievraagstukken

Talenten ontsluiten en stappen zetten

Coaching is een doelgerichte begeleidingsmethode, gericht op het optimale functioneren van mensen in hun werk. Daarbij staan zelfinzicht en versterking van bestaande kwaliteiten centraal. De stijl die we hanteren

Optimaliseren van onderlinge samenwerking

Teambegeleiding. In ieder team is de samenwerking en afstemming van wezenlijk belang. Maar er zijn allerlei hindernissen die optimaal teamwork dwarsbomen, denk aan onduidelijke of niet gedeelde doelen, conflicterende of

Weer worden wie je bent: Buut Vrij

Voor next level inzichten, leadershift ontdekkingen, gekraakte assumpties en out of your comfortzone ervaring

Een plafond is ook maar een concept

Een rol die echt aansluit op je persoonlijkheid, motivatie en capaciteiten biedt veel meer perspectief

Onze talenten blijven vaak uit beeld vanwege de focus op tekorten

Lang bestaande beelden over onszelf begrenzen ambities en vrijheid

Ontwikkeling wordt vaak gezocht op terreinen waar weinig aanleg is

Aansluiten op je aanleg verzekert snellere groei, tevredenheid en plezier

Wat zeggen onze clienten

Peter weet top managers in korte tijd te inspireren om naar hun (on) mogelijkheden te presteren, effectiever te worden, De vinger op de zere plek te leggen en in te schatten wat wel en niet kan worden veranderd in het gedrag van top shots (en anderen)

Onze referenties

Ons klantenbestand varieert van particulier tot groot bedrijf, wij zijn dan ook bijzonder trots dat wij mogen samenwerken met onderstaande grote namen.

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen”. *Albert Einstein (1879-1955)

Seven Stones staat voor het creëren van rendement door het potentieel van leiders en professionals te optimaliseren. Door individuele en teambegeleiding, assessment en coaching. Effecten zijn blijvende verandering, resultaat en tevredenheid. Unieke drijfveren, persoonlijke kenmerken en kwaliteiten worden benoemd en komen tot hun recht. De afstemming op hetgeen wordt gevraagd door de business verbetert zienderogen.